DPPVN – Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave

Ptujska c. 91, SI-2327 Rače

GSM: 041 699 268

e-pošta: milan.vogrin@guest.arnes.si
dppvn.race@gmal.com

 


 
20.08.2020
Sodelovanje pri projektu »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)«

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Trajanje projekta: 11/2019 – 12/2022

Vodja projekta: Limnos Podjetje za aplikativno ekologijo d.o.o.

Vsebina projekta:

Kmetijstvo ima pomembno vlogo pri vzdrževanju kvalitete vode v naravnem okolju. Odtok s kmetijskih površin je vir gnojil, organskih snovi in sedimentov v vodna telesa. Onesnaževanje vode predstavlja tveganje za vodne ekosisteme.

Namen projekta je povezati izkušnje kmetijstva in okoljskega inženiringa za zmanjševanje obremenitev iz kmetijstva na površinske vode.

V projektu bomo razvili, umestili in testirali učinek grajenih ekostistemov, ki bodo umeščeni na 5 lokacijah na kmetijskih gospodarstvih. Cilj projekta je oceniti učinkovitosti grajenih ekosistemov z vidika zmanjševanja onesnaženja površinskih voda ter zadrževanja vode v okolju. Podana bo ocena primernosti in učinkovitosti umeščanja takih ukrepov v osuševalne sisteme.

Rezultati projekta bodo poleg omenjenih pilotnih lokacij tudi usposabljanja in priročnik za uporabo rezultatov projekta, pripravljen za širšo rabo.

Več o projektu: https://www.limnos.si/projekti/eip-greko

Partnerji

  • Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta)

  • Meja Šentjur d.d.

  • Infrastrukturni Center Jablje

  • Kmetijska gospodarstva Dejan Küčan, Andrej Grabnar, Majda Veselič

  • Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave

  • Razvojna agencija Kozjansko

  • KGZS Zavod Novo mesto

  • KGZS Zavod Murska Sobota

 

Povezave:

 
 
19.08.2020
Na voljo je publikacija o kačjih pastirjih ribnika Vrbje (ostale publikacije)
pdfKacji_pastirji_Vrbje
 
 
01.09.2013
Na voljo brošura o pticah ribnika Vrbje (Ostale publikacije).

pdf  Ptice_ribnika_Vrbje

 
 
03.05.2010
Izšel je DEF Bulletin 2009, ki ga izdaja DEF - Donavski okoljski forum. V njem si lahko preberete novice o delovanju in projektih NVO iz porečja reke Donave.
pdfDEF bulletin 2009
(PDF., 2.73 MB)
 
 
24.04.2009
Projekt BioMura, ki ga vodi Inštitut za vode RS in pri katerem je DPPVN partner, se nadaljuje. Letos spomladi je bil dokončan nadomestni habitat, mrtvica, ki bo služila predvsem kot prebivališče dvoživkam, pa tudi kačjim pastirjem in ribam.  Nekaj novosti o projektu BioMura.
 
 
10.02.2009
Izšla je nova številka DEF bulletina, ki jo izdaja DEF - Donavski okoljski forum, DPPVN pa je nacionalni predstavnik DEF v Sloveniji. Prijetno branje!
 pdf DEF bulletin 2008 (PDF 3.28MB)


 
 
Projekt BioMura
19.09.2008
Kot partner pri projektu BioMura (več na spletni strani) smo se udeležili odprtja promocijska centra Biomura v Murski Soboti. Predstavili smo redke in ogrožene živali ob reki Muri. Več z otvoritve v članku objavljenem v časopisu Večer.  pdfbiomura (.PDF 589KB)
 
 
Nova spletna stran
17.09.2008
Spoštovani!
Veseli nas, da vas lahko povabimo k ogledu naše spletne strani.
Upamo, da se boste z veseljem vračali, mi pa se bomo potrudili, da boste vedno našli kaj novega in koristnega.
 

Aktualno

20.08.2020
Sodelovanje pri projektu »Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)«

 

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) “Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO)” se ...

19.08.2020
Na voljo je publikacija o kačjih pastirjih ribnika Vrbje (ostale publikacije)
pdfKacji_pastirji_Vrbje
01.09.2013
Na voljo brošura o pticah ribnika Vrbje (Ostale publikacije).

pdf  Ptice_ribnika_Vrbje

N;