DPPVN – Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave

Ptujska c. 91, SI-2327 Rače

GSM: 041 699 268

e-pošta: milan.vogrin@guest.arnes.si

 


O društvu


DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
je nevladna in neprofitna organizacija, katerega aktivnosti so povezane s preučevanjem in varovanjem narave kot celote. Društven znak je čuk Athene noctua, sova, ki je v Sloveniji močno ogrožena.

Kaj počnemo?

Društvo združuje širok krog ljubiteljev narave in strokovnjakov, ki se ukvarjajo s proučevanjem različnih skupin živali (ptice, dvoživke, plazilci, mali sesalci, kačji pastirji), ekologijo ter varstvom narave kot celote. DPPVN deluje predvsem na območju severovzhodne Slovenije, vendar nekateri projekti zajemajo celoten slovenski prostor, aktivni pa smo tudi preko meja.

Ukvarjamo se z različnimi programi varovanja avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov. V ta namen se ukvarjamo tudi z različnimi oblikami osveščanja javnosti in okoljskega izobraževanja. Tako prirejamo različna strokovna predavanja, ekskurzije, raziskovalne tabore, vodimo pa tudi različne strokovne raziskave o flori in favni in ohranjanje naravnih življenjskih prostorov.

Sodelovanje

Pri svojem delovanju se povezujemo tudi z drugimi sorodnimi naravovarstvenimi organizacijami in društvi doma (npr. Društvo Radoživ, Slovensko odonatološko društvo, PEC, Društvo Atropa in botanični vrt Tal 2000 (http://www.tal2000.spletnestrani.com) in v tujini (npr. DEF (http://www.def.org.hu), MIO/ECSDE (http://www.mio-ecsde.org), WWF Nemčija, DAPHNE, Wetlands International (http://www.wetlands.org), Ramsar (http://www.ramsar.org), Living Lakes (http://www.globalnature.org)). V projektih društva sodeluje tudi veliko nečlanov, predvsem šolske mladine.

Društvo je član mednarodne organizacije MIO/ECSDE (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development, Atene, Grčija,) in DEF – Danube Environmental Forum (Baja, Madžarska). Društvo ima svoje predstavnike v Wetlands International Specialist Groups ter predstavnika v izvršilnem odboru DEF in MIO/ECSDE.

Člani društva so aktivni tudi na znanstveno strokovnem področju, članke objavljajo v domačih in tujih strokovnih in znanstvenih revijah.

Usluge

Društvo vam ponuja svoje usluge na področju raziskav (flora, favna), projektiranju učno ekoloških in turističnih poti, pri pripravi različnih publikacij, predavanjih in vodenih izletih in ekskurzijah tako za odrasle kot za šolsko mladino. Še posebej smo aktivni v Krajinskem parku Rački ribniki – Požeg (KP Rački ribniki-Požeg), kjer prirejamo naravoslovne dneve in izlete za šole.
 

Opazovanje ujed

 

Vodomec Alcedo athis

 

Ščitolistna močvirka Nymphoides peltata

 
Izvršilni odbor MIO-ECSDE
 
Rjasti debeloglavček Ochlodes sylvanus
 
Hribski urh Bombina variegata
 
Voden ogled

Aktualno

01.09.2013
Na voljo brošura o pticah ribnika Vrbje (Ostale publikacije).

pdf  Ptice_ribnika_Vrbje

03.05.2010
Izšel je DEF Bulletin 2009, ki ga izdaja DEF - Donavski okoljski forum. V njem si lahko preberete novice o delovanju in projektih NVO iz porečja reke Donave.
pdfDEF bulletin 2009
(PDF., 2.73 MB)
24.04.2009
Projekt BioMura, ki ga vodi Inštitut za vode RS in pri katerem je DPPVN partner, se nadaljuje. Letos spomladi je bil dokončan nadomestni habitat, mrtvica, ki bo služila predvsem kot prebivališče dvoživkam, pa tudi kačjim pastirjem in ribam.  Nekaj novosti o projektu BioMura.